January 29, 2021 / Swarup Dey, Chunhai Fan, Kurt V. Gothelf, Jiang Li, Chenxiang Lin, Longfei Liu, Na Liu, Minke A. D. Nijenhuis, Barbara Saccà, Friedrich C. Simmel, Hao Yan & Pengfei Zhan

Publication in Nature Reviews Methods Primers

Review on the methodologies of DNA origami technology, including origami design, synthesis, functionalization, characterization and applications.

Contact Na Liu, Pengfei Zhan
This image shows Laura Na Liu
Prof. Dr.

Laura Na Liu

Director

This image shows Pengfei Zhan
Dr.

Pengfei Zhan

DNA-based nanomachinery

To the top of the page